เรียนสร้างเว็บไซต์
และแอพมือถือ

เรียนรู้การสร้างเว็บไซต์และแอพมือถือ สำหรับผู้สนใจ ทุกช่วง ทุกพื้นฐาน จากการแชร์ประสบการณ์ผ่านเนื้อหาที่เข้าใจง่าย ทุกที่ ทุกเวลา

MyFirstComponent.tsx
App.tsx
import React from 'react'

type Props = {
  name: string
}

export const Component: React.FC<Props> = ({name}) => {
  return (
    <div>Hello {name}!<div/>
  )
}

การเรียนรู้ที่มีประโยชน์ คือการที่นำความรู้ไปใช้ได้จริง

สอนสร้างเว็บไซต์

ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์สำหรับธุรกิจ หรือเว็บไซต์สำหรับส่วนตัว หรือแม้แต่เว็บแอพพลิเคชั่น เราก็สามารถสร้างได้ด้วยตัวเอง สิ่งสำคัญคือการเลือก Tech Stack ที่เหมาะสม

สอนสร้างแอพมือถือ

ทั้ง iOS และ Android สามารถสร้างแอพพลิเคชั่นที่ใช้งานได้จริงด้วย React Native ซึ่งสามารถเขียนเพียงครั้งเดียว แต่สามารถรันได้ทั้ง 2 platforms

สอนสร้าง backend

สร้าง backend และ API ที่ใช้งานได้จริงด้วย NodeJS ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับความนิยมสูงสุดในตอนนี้ ด้วยใช้ภาษา Javascript/Typescript